گوش و دل

سکوت می کنی

و دلم صدایی می شنود

و دلم در انتظار گوش نمی ماند

برای شنیدن صدای دلخواهش

و لب هایی سراسر سکوت

و چشمانی سراسر فریاد

و گوش هایی که همچنان نمی شنوند

و دل هایی که همچنان می شنوند


خودم

+ نوشته شده در جمعه دوم دی 1390ساعت 16:32 توسط فاطمه مهرعلی زاده |

گره

گره می خورم در تو

گرهی سخت

که بی نیازی به گشودن

مرا می برد تا بی نهایت


+ نوشته شده در چهارشنبه نهم آذر 1390ساعت 18:22 توسط فاطمه مهرعلی زاده |

لایک


لایک به بوسه های بی هنگام
لایک به آغوش ها ی کنار جاده
لایک به عشقبازهای بی پروا
لایک به عشق های بی بهانه

«خودم»

+ نوشته شده در جمعه بیست و پنجم شهریور 1390ساعت 10:49 توسط فاطمه مهرعلی زاده |

معجزه ی بوسه

آنگاه که بدن سردی از آغوشی گرما می گیرد
آن هنگامی که احساسی مرده، با نوازشی، جانی دوباره می گیرد
آنگاه که سنگ سخت دلی، با عشقی، نرمی ای به لطافت حریری می یابد
و آن هنگام که لبی با بوسه ای تشنگی را به فراموشی می سپارد

انسان تولدی دوباره می گیرد

«خودم»

+ نوشته شده در جمعه بیست و پنجم شهریور 1390ساعت 10:48 توسط فاطمه مهرعلی زاده |

اشغالگر


اشغال گر اشغال کردی
تمام جسم و روحم را 
اشغال کردی اشغالگر
تمام مرزهای وجودم را
وارد شدی از تمام مرزهای روحم به بدنی که حال
نه اشغال شده
و نه آزاد است
آمدی
اشغال کردی
رفتی
و من مانده ام بی حکومت و بی تکلیف
برگرد
لااقل آزادی ام را بازگردان


«خودم»

+ نوشته شده در جمعه بیست و پنجم شهریور 1390ساعت 10:47 توسط فاطمه مهرعلی زاده |

When You Tell Me That You Love MeI wanna call the stars
Down from the sky
I wanna live a day
That never dies
I wanna change the world
Only for you
All the impossible
I wanna do

I wanna hold you close
Under the rain
I wanna kiss your smile
And feel the pain
I know what's beautiful
Looking at you
In a world of lies
You are the truth

And baby
Everytime you touch me
I become a hero
I'll make you safe
No matter where you are
And bring you
Everything you ask for
Nothing is above me
I'm shining like a candle in the dark
When you tell me that you love me

I wanna make you see
Just what I was
Show you the loneliness
And what it does
You walked into my life
To stop my tears
Everything's easy now
I have you here

And baby
Everytime you touch me
I become a hero
I'll make you safe
No matter where you are
And bring you
Everything you ask for
Nothing is above me
I'm shining like a candle in the dark
When you tell me that you love me

In a world without you
I would always hunger
All I need is your love to make me stronger

And baby
Everytime you touch me
I become a hero
I'll make you safe
No matter where you are
And bring you
Everything you ask for
Nothing is above me
I'm shining like a candle in the dark
When you tell me that you love me

You love me
When you tell me that you love me

+ نوشته شده در چهارشنبه نوزدهم مرداد 1390ساعت 9:14 توسط فاطمه مهرعلی زاده |

?

نیمه ی من نبودی

+ نوشته شده در چهارشنبه پنجم مرداد 1390ساعت 13:50 توسط فاطمه مهرعلی زاده |

؟


من صبورم اما

به خدا دست خودم نیست اگر می رنجم

یا اگر شادی زیبای تو را

به غم غربت چشمان خودم می بخشم

من صبورم اما

چقدر با همه ی عاشقی ام محزونم

و به یاد همه ی خاطره های گل سرخ

همه ی تیرگی تنگ غروب

و چراغی که تو را از شب متروک دلم دور کند

من صبورم اما

آه این بغض گران بغض چه می داند چیست...


؟


+ نوشته شده در چهارشنبه ششم بهمن 1389ساعت 11:19 توسط فاطمه مهرعلی زاده |

؟


ای  وای  بر اسیری  کز یاد  رفته  باشـد

                                  در دام  مانده  صید  و  صیاد  رفته باشد


آه  از  دمی که  تنها  با  داغ او  چـو لاله                                

                                  در خون نشسته و او، چون باد رفته باشد


از  آه   دردنـاکی  سـازم  خبـر  دلـت  را   

                                  روزی که کوه صبـرم بر  بـاد رفـته باشد


آواز   تیشـه   امشب   از  بیستون   نیامد   

                                  شاید به خواب  شیرین  فرهاد  رفته باشد


                            شادم  که از  رقـیبان  دامن  کشان گذشتی

                            گو مـشت  خاک ما هم  بر  باد رفته  باشد


حزین لاهیجی

+ نوشته شده در چهارشنبه ششم بهمن 1389ساعت 10:27 توسط فاطمه مهرعلی زاده |

؟

نه

کاری به کار عشق ندارم

من هیچ چیز و هیچ کسی را

دیگر

درین زمانه دوست ندارم

انگار این روزگار چشم ندارد

من و تو را

یک روز

خوشحال و بی ملال ببیند

زیرا

هرچیز و هر کسی را

که دوست تر بداری

حتا اگر یک نخ سیگار

یا زهرمار باشد

از تو دریغ می کند

پس

من با همه ی وجودم

خودم را زدم به مردن

تا روزگار دیگر

کار یه کار من نداشته باشد

این شعر تازه را هم

ناگفته می گذارم

تا روزگار بو نبرد

گفتم که

کاری به کار عشق ندارم


قیصر امین پور

+ نوشته شده در چهارشنبه ششم بهمن 1389ساعت 10:21 توسط فاطمه مهرعلی زاده |

؟


مرا دردیست اندر دل که گر گویم زبان سوزد

وگر پنهان کنم  ترسم که مغز  استخوان سوزد


سعدی

+ نوشته شده در چهارشنبه ششم بهمن 1389ساعت 10:10 توسط فاطمه مهرعلی زاده |

?


غم اگر به کوه گویم بگریزد و بریزد

که دگر بدین گرانی نتوان کشید باری

+ نوشته شده در چهارشنبه ششم بهمن 1389ساعت 10:6 توسط فاطمه مهرعلی زاده |

؟


پنهان  نگاهـم می کند چشمی و صد ناز

پنهان نگاهش می کنم می خوانمش باز


فریدون مشیری

+ نوشته شده در جمعه سوم دی 1389ساعت 10:42 توسط فاطمه مهرعلی زاده |

?


تنها تو بمان با من تنها تو بمان


فریدون مشیری

+ نوشته شده در جمعه سوم دی 1389ساعت 10:33 توسط فاطمه مهرعلی زاده |

؟

دست عشق از دامن دل دور باد        می توان  آیا به  دل دستور داد؟

می توان  آیا به  دریا حکـم کرد        که  دلت را یـادی از ساحل مباد

موج را آیا  توان  فرمود  ایست        باد   را   فرمود    باید   ایستاد

آن  که  دستور زبان  عشق  را         بی گزاره  در  نهـاد   ما   نهاد

خوب  می دانست  تیـغ   تیز  را         در کف مسـتی  نمی بایست داد


قیصر امین پور+ نوشته شده در سه شنبه بیست و سوم آذر 1389ساعت 21:1 توسط فاطمه مهرعلی زاده |

؟


وقتست که بنشینی و گیسو بگشایی

تا  با  تو  بگـویم  غم  اسرار نهانی


بزم  تو مرا  می طلبد  آمدم  ای جان

من عودم و از سوختنم نیست رهایی


هوشنگ ابتهاج (ه.ا. سایه)

+ نوشته شده در جمعه نوزدهم آذر 1389ساعت 10:36 توسط فاطمه مهرعلی زاده |

؟

بگو  دو مرتبه  این را  که  دوستت دارم

دلم هنوز به این جمله ی شما گرم است


بیا    گـناه   کنیم    عـشق   را    نتـرس

خدا هزار مشغله دارد سر خدا گرم است


مرحوم نجمه زارع


+ نوشته شده در سه شنبه شانزدهم آذر 1389ساعت 13:29 توسط فاطمه مهرعلی زاده |

?


من  از  عهـد  آدم  تو  را  دوست دارم           از  آغـاز  عالـم   تو  را   دوست  دارم

چه  شب ها  من و آسمان  تا دم  صبح           سرودیم ... نم ... نم، تو را دوست دارم

نه خطی،  نه خالی،  نه خواب و خیالی           من  ای حس مبهـم  تو  را  دوست دارم

سـلامی   صمیمی تر   از  غـم   ندیـدم           به   اندازه ی  غـم   تو  را  دوسـت دارم

بـیا   تا   صـدا  از   دل   سنـگ   خیزد           بگـوییم   با  هـم،  تـو  را  دوست  دارم

                            جهان  یک  دهان  شد  همآواز  با  ما

                            تو را دوست دارم ... تو را دوست دارم


قیصر امین پور


+ نوشته شده در سه شنبه شانزدهم آذر 1389ساعت 13:13 توسط فاطمه مهرعلی زاده |

?

زندگی شاید همین باشد

زخم خوردن آن هم از دست عزیزی که تو دنیا را

جز برای او و جز با او نمی خواهی

من گمانم زندگی باید همین باشد


مهدی اخوان ثالت

+ نوشته شده در چهارشنبه دهم آذر 1389ساعت 8:42 توسط فاطمه مهرعلی زاده |

؟


خـبرت،   خـراب تر   کـرد   جـراحـت   جـدایی       

                                          چو  خیال  آب  روشن  که  به  تشنگان نمایی


تو  چه ارمغانی آری که  به دوستان  فرستی؟       

                                          چه  ازین به  ارمغانی  که تو  خویشتن  بیایی


بشدی  و  دل ببردی  و  به  دست  غم  سپردی       

                                          شب  و  روز  در  خـیالی  و  نـدانمـت   کجایی


دل خویش را بگفتم،  چو  تو دوست می گرفتم       

                                          نه   عجب  که   خوبرویان   بکـنند   بی وفایی


تو،  جفای خود بکردی  و، نه، من نمی توانـم       

                                          که   جفا  کنـم،  ولیکـن،  نه  تو  لایـق  جـفایی


چه    کنند   اگـر  تحمل   نکـند   زیر   دستـان       

                                          تو هر آن ستم که خواهی،  بکنی، که پـادشایی


سخنی  که  با  تو  دارم،  به نسیم  صبح  گفتم       

                                          دگری    نمی شناسم،  تو     ببر   که   آشنایی


من  ازان  گذشتم  ای یار که  بشنوم  نصیحت       

                                          برو  ای  رقیـب  و  با   ما  مفـروش   پارسایی


تو  کـه  گـفته ای،  تامـل  نکـنم  جمال  خوبان       

                                          بکنی،   اگـر  چـو   سعـدی،  نظـری  بیـازمایی


                  در   چـشم    بـامدادان   بـه  بهـشت  برگـشودن

                  نه  چنان  عجیب باشد  که  به  دوست برگشایی

+ نوشته شده در یکشنبه هفتم آذر 1389ساعت 12:9 توسط فاطمه مهرعلی زاده |